Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ

Một số bạn đọc có gửi câu hỏi về BBT KeToan.Org hỏi về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ. BBT KeToan.Org xin trả lời các bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về Định nghĩa Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

13

No Responses

Write a response