Hướng dẫn cách tính quý của năm trong excel

Hướng dẫn cách tính quý của năm trong excel nhanh nhất

Trong excel không có hàm hỗ trợ để tính quí của năm. Để tính được quí của năm chúng ta có thể sử dụng một số hàm có sẵn của excel.

Cách làm như sau: ta sử dụng kết hợp hàm Int() và hàm Month() để tính quí của năm

Giả sử ta nhập một B1 giá trị ngày là “20/01/2014”.

Sau đó dùng hàm Month() và Int để tính ra quí của ngày được truyền vào.

Ví dụ minh họa:

=INT((MONTH(A1)-1)/3)+1

Kết quả như sau:

20/01/2014: trả về quí 1
15/05/2014: trả về quí 2

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 1

Chưa có ai đánh giá

No Responses

Write a response

Gọi ngay
chat-active-icon