Bạn đang xem: Tài liệu download Kế toán Excel kế toán

Tài khoản kế toán (Accounts) và Báo cáo tài chính (FS) bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

 • Ngày đăng: 15-06-2011
 • Dung lượng: 124416
 • Download: 25373
 • Lượt xem: 34203
 • Số comment: 0
 • Đánh giá: tai-khoan-ke-toan-accounts-va-bao-cao-tai-chinh-financial-statements-bang-tieng-viet-va-tieng-anh
Tải về ngay

Hệ thống Tài khoản kế toán và Báo cáo tài chính này bao gồm: Hệ thống Tài khoản kế toán (Accounts), Bảng Cân đối kế toán (Balance Sheet), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flows Statement) theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh.


>> Đăng ký để nhận thông báo của Tổng cục Thuế mới ban hành. Gửi comment

Tài liệu cùng chuyên mục

Comment mới nhất

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

 • Form gửi email
 • Họ tên (*)
 • Email của bạn (*)
 • Email người nhận (*)
 • Tiêu đề (*)
 • Nội dung
 • Mã xác nhận (*)  Captcha
 •   Bỏ qua
 • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc
Gửi phản hồi

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi phản hồi đến cho người đăng tài liệu.

 • Form gửi phản hồi
 • Họ tên (*)
 • Email của bạn (*)
 • Tiêu đề (*)
 • Nội dung
 • Mã xác nhận (*)  Captcha
 •   Bỏ qua
 • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc