Thuế Tin thuế

Thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in

Thứ tư, 29/06/2011 In bài

Thời hạn thông báo phát hành hóa đơn đặt in được quy định như sau:

Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“4. Tờ thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính, trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”.

Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP hướng dẫn:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”.

Ngày 18/3/2011, Tổng cục thuế đã có Công văn số 908/TCT-CS chỉ đạo Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn tự in.

Ngày 1/4/2011,  Bộ Tài chính ban hành Công văn  4271/BTC-TCT về thời hạn thông báo phát hành Hóa đơn, trong đó có hướng dẫn:

“Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp sử dụng phần mềm tự in hóa đơn kịp thời thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng, đối với các thông báo phát hành hóa đơn được lập đúng quy định; tổ chức, cá nhân được bắt đầu sử dụng hóa đơn ngay sau khi gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế”

Như vậy, để có thể sử dụng Hóa đơn ngay sau khi gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế; tổ chức, cá nhân kinh doanh cần sử dụng đúng mẫu thông báo phát hành hóa đơn theo quy định và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn là mẫu 3.5 trong Phụ lục đính kèm Thông tư 153, đã được đính chính theo Quyết định 2905 (Bổ sung cột 11, 12 là cột Số, Ngày Hợp đồng đặt in)

Về các thủ tục liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại đây: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc