Kế toán Tin tức

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.5.4 thay cho HTKK 2.5.3

Thứ ba, 22/03/2011 In bài

Ngày 16/8/2010, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2.5.3. Qua một thời gian ứng dụng, HTKK 2.5.3 đã giúp cho người nộp thuế tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức trong việc kê khai thuế. Tuy vậy, HTKK 2.5.3 vẫn không tránh khỏi những hạn chế nhất định.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai, quyết toán thuế và kê khai Báo cáo tài chính doanh nghiệp, ngày 18/3/2011,Tổng cục Thuế đã nâng cấp và sửa lỗi các ứng dụng của hỗ trợ kê khai 2.5.3 lên thành hỗ trợ kê khai thuế  2.5.4 với những nội dung chính sau:

I. NỘI DUNG NÂNG CẤP
1.  Bổ sung thêm tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính).
2.  Trên Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC: Cập nhật thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Theo đó sửa Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC với các chỉ tiêu như sau:
- Đổi mã chỉ tiêu "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" - Mã số 431 thành Mã số 323
- Bổ sung chỉ tiêu "Doanh thu chưa thực hiện" - Mã số 338
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" - Mã số 339
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp" - Mã số 422
3.  Sửa danh mục cơ quan thuế quản lý với các nội dung:
- Đổi tên CCT thị xã Bạc Liêu thành CCT thành phố Bạc Liêu
- Đổi tên CCT huyện Thuận An thành CCT thị xã Thuận An
- Đổi tên CCT huyện Dĩ An thành CCT thị xã Dĩ An
- Đổi tên CCT huyện Hương Thuỷ thành CCT thị xã Hương Thuỷ
4. Mở rộng độ dài trường dữ liệu của chỉ tiêu [08] (Số tài khoản ngân hàng) của tờ khai 09/KK-TNCN, cho phép nhập tối đa 20 ký tự.

II. KHẮC PHỤC LỖI
Nâng cấp ứng dụng HTKK lên phiên bản HTKK 2.5.4 khắc phục các lỗi còn tồn đọng của phiên bản HTKK 2.5.3. Cụ thể các lỗi như sau:
1. Lỗi không kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên của Tờ khai thuế 01/TTĐB
Khắc phục: Để xử lý được việc kê khai tờ khai thuế TTĐB không thể kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên (thuế suất khác nhau) thì HTKK sửa như sau:
* Hiển thị danh sách các mặt hàng: ngoài việc hiển thị tên mặt hàng như hiện tại thì hiển thị thêm thuế suất tương ứng phía sau: Tên (thuế suất)
* Phần kiểm tra trùng mặt hàng thì thực hiện kiểm tra theo mã của loại mặt hàng
2. Lỗi không hiện kỳ kê khai bổ sung khi in của tờ khai 01/TTĐB
Khắc phục:  Sửa lại cách lấy thông tin kỳ kê khai bổ sung
3. Lỗi trên Tờ quyết toán TNDN mẫu 03/TNDN
Khắc phục: Cập nhật lại các giá trị trên màn hình xuống tệp dữ liệu trước khi in
4. Lỗi không vào được kỳ kê khai tháng 01/2011 của tờ khai thuế TNCN
Khắc phục: Sửa lại điều kiện để tải mẫu tờ khai theo thông tư 20
5. Lỗi cảnh báo sai của tờ khai 02/KK-TNCN
Khắc phục: Sửa lại công thức làm tròn trên chỉ tiêu [13]
6. Lỗi kiểm tra không đầy đủ công thức của tờ khai 05/KK-TNCN
Khắc phục: Bổ sung điều kiện ràng buộc giữa các chỉ tiêu
7. Lỗi sai số tiền giảm trừ cho bản thân trên tờ khai 09/KK-TNCN
Khắc phục: Sửa lại giá trị mặc định của chỉ tiêu giảm trừ cho bản thân

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc