Thuế Hướng dẫn kê khai thuế

Kê khai thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC và phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.0

Thứ ba, 02/08/2011 In bài

Ngày 27/7/2011, Cục thuế Thái Bình ban hành Công văn số 1618/CT-TTHT hướng dẫn thực hiện thông tư 28/2011/TT-BTC về Luật quản lý thuế. Chi tiết nội dung văn bản như sau:

"Thực hiện Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo:

1. Kể từ ngày 01/8/2011, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế của kỳ kê khai thuế Tháng 7, kỳ kê khai thuế quý III thực hiện theo mẫu kê khai quy định tại Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, trên phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản 3.0 của Tổng cục Thuế.

Bộ phận nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế kiểm tra và nhận thủ tục hành chính thuế theo quy định tại Thông tư 28/2011/TT-BTC.

2. Trường hợp khai phát hiện sai sót thực hiện khai bổ sung và nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Hồ sơ khai bổ sung, nộp cho cơ quan thuế
gồm:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS;

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể.

Trường hợp phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

3. Trường hợp thực hiện khai bổ sung cho những kỳ kê khai trước tháng 07/2011 (đã nhập vào hệ thống quản lý thuế từ tháng 6/2011 trở về trước), các cơ sở kinh doanh có thể thực hiện khai theo một trong hai cách như sau:

- Khai bổ sung điều chỉnh bằng tay (trên Excel).

- Nhập lại toàn bộ số liệu trên tờ khai 01/GTGT của tháng cần bổ sung, điều chỉnh trên phần mềm HTKK 3.0, sau đó thực hiên kê khai bổ sung điều chỉnh như hướng dẫn

4. Hồ sơ hoàn thuế nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý trừ một số trường hợp sau đây nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cục thuế hoặc Cục lễ tân Nhà nước:

- Hoàn thuế đối với dự án ODA;

- Sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ;

- Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng miễn trừ ngoại giao.

5. Lưu ý: Các bước cần thực hiện trước khi sử dụng phần mềm HTKK 3.0 như sau:

- Cơ sở kinh doanh kết xuất các dữ liệu đã kê khai trên phần mềm HTKK 2.5.5 ra file Excel, lưu dữ liệu vào file thư mục riêng để thuận tiện cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu số liệu.

- Gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 khỏi máy tính trước khi cài đặt phần mềm HTKK 3.0. Sau khi gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5, thực hiện cài đặt HTKK 3.0 để kê khai thuế."

Xem toàn văn văn bản TẠI ĐÂY

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế theo thông tư 28 của Cục thuế Hà Nội

Tài liệu hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu trong tờ khai thuế của Tổng cục thuế

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc