Thuế Hướng dẫn kê khai thuế

Kê khai thuế giá trị gia tăng theo thông tư 28: Tờ khai thuế GTGT- Mẫu 01/GTGT

Thứ hai, 25/07/2011 In bài

Trong danh mục mẫu biểu theo thông tư 28 và ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0, mẫu số 01/GTGT là tờ khai thuế giá trị gia tăng, bao gồm 7 biểu mẫu nhỏ liên quan. Cách kê khai cho mẫu 01/GTGT và các biểu mẫu liên quan như sau:

Tờ khai thuế GTGT - mẫu số 01/GTGT, kèm theo 7 mẫu:

- Bảng kê hoá đơn HHDV bán ra - mẫu số 01-1/GTGT;

- Bảng kê hoá đơn HHDV mua vào - mẫu số 01-2/GTGT;

- Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra - mẫu số 01-3/GTGT;

- Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong tháng - mẫu số 01-4A/GTGT;

- Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm - mẫu số 01-4B/GTGT;

- Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh - mẫu số 01-5/GTGT

- Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán - mẫu số 01-6/GTGT

Lập tờ khai thuế GTGT - mẫu số 01/GTGT:

- Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ (chỉ tiêu [23], [24]): Khai giá trị và thuế GTGT của HHDV mua vào căn cứ theo Bảng kê hóa đơn HHDV mua vào mẫu 01-2/GTGT; Tổng cộng các mục 1,2,3 (TT là 1,2,3,4);

- Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (chỉ tiêu [24]), bao gồm:

+ Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ: mục 1 trên Bảng kê 01-2/GTGT

+ Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu của tháng: mục 5 phần B của Bảng phân bổ 01-4A/GTGT;

+ Điều chỉnh tăng, giảm Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm: mục 7 phần B của Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm 01-4B/GTGT;

- Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ: Khai giá trị và tiền thuế GTGT của HHDV bán ra trong kỳ, căn cứ vào Bảng kê hóa đơn GTGT của HHDV bán ra mẫu số 01-1/GTGT, tổng cộng các mục 1,2,3,4.

- Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của kỳ trước

- Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh – chỉ tiêu [39]: Số liệu kê khai là số Tổng cộng tại côt (6) Bảng kê số thuế GTGT đã nộp tỉnh ngoài mẫu 01-5/GTGT;

- Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế - chỉ tiêu [40b]: bằng chỉ tiêu [28a] của Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu số 02/GTGT;

Lưu ý khi kê khai điều chỉnh tăng, giảm số thuế giá trị gia tăng:

- Kê khai điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế GTGT phải nộp kỳ trước đã khai bổ sung, điều chỉnh thì không đưa lại vào các chỉ tiêu điều chỉnh của Tờ khai tháng sau;

- Kê khai điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ thì khai vào chỉ tiêu [37] - điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước;

- Kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ (không phát sinh thuế phải nộp) thì khai vào chỉ tiêu [38] – điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước.

Hướng dẫn kê khai chi tiết các bảng kê kèm Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.0 phiên bản chính thức

Download Thông tư 28/2011/TT-BTC

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc