Kế toán Hỏi đáp kế toán
In sai mã số thuế trên hóa đơn tự in

In sai mã số thuế trên hóa đơn tự in

Đầu năm 2012 công ty có đặt in hóa đơn GTGT nhưng do sơ suất khi in bên nhà in in sai mã số thuế, khi bàn ...

  • 1
  •  2
  •  
  •  3
  •   ... [8]  tiep  

Các tin khác

Quảng cáo