Thuế Hướng dẫn kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế bổ sung theo thông tư 28 và ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.0

Thứ bảy, 23/07/2011 In bài

 Một số lưu ý khi lập Hồ sơ kê khai thuế bổ sung:

Thông tư 28/2011/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế quy định về Hồ sơ kê khai thuế như sau:

- Nếu khai bổ sung làm tăng tiền thuế phải nộp hoặc giảm tiền thuế đã được hoàn, người nộp thuế (NNT) phải nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại tiền thuế được hoàn; tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp/đã được hoàn, số ngày nộp chậm và tỷ lệ phạt chậm nộp để nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN);

- Nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế;

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế cần bổ sung, điều chỉnh:

- Lập lại toàn bộ tờ khai, tất cả các chỉ tiêu có liên quan, căn cứ tính thuế và tiền thuế cần điều chỉnh; số liệu trên tờ khai điều chỉnh là số liệu đúng sau cùng.

- Đánh dấu trạng thái: Bổ sung lần thứ... Tờ khai gửi lần 1 đánh dấu trạng thái gửi Lần đầu; Bổ sung lần 1, lần 2... 

- Nếu khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tăng/giảm về tiền thuế phải nộp NSNN thì lập Bản giải trình 01/KHBS kèm theo và xác định số tiền phạt chậm nộp (nếu có);

- Nếu khai bổ sung, điều chỉnh không có phát sinh chênh lệch tăng/giảm về tiền thuế phải nộp NSNN thì không cần lập Bản giải trình 01/KHBS kèm theo;

- Riêng khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT khấu trừ:

+ Số liệu chênh lệch do khai điều chỉnh, bổ sung được tách riêng cho 2 trường hợp là tăng/giảm số thuế phải nộp và tăng/giảm số thuế còn được khấu trừ;

+ Trong trường hợp Tăng số thuế phải nộp thì NNT nộp tiền thuế tăng thêm; trường hợp Giảm số tiền thuế được khấu trừ thì NNT khai số liệu này vào Tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh, tại chỉ tiêu Điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp của kỳ trước (chỉ tiêu 37 của Tờ khai thuế GTGT kỳ lập hồ sơ điều chỉnh);
 

Hồ sơ kê khai thuế bổ sung:

- Tờ khai thuế mới của kỳ tính thuế cần điều chỉnh, bổ sung;

- Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu bổ sung, điều chỉnh (nếu có)

Trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0, Hồ sơ kê khai thuế bổ sung được thực hiện như sau:

- Chọn tờ khai cần kê khai bổ sung:

- Kê khai lần kê khai bổ sung:

- Xuất hiện mẫu cần tìm để kê khai bổ sung:

Download thông tư 28

Dowload hệ thống mẫu biểu theo thông tư 28

Dowload phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo thông tư 28

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc