Thuế Tin thuế

Gia hạn nộp thuế TNDN quý 1, quý 2 năm 2011 thêm 3 tháng

Thứ hai, 30/01/2012 In bài

Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Theo đó, gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã được gia hạn thuế theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 và quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý I năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012.

- Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý II năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Trường hợp ngày nộp thuế rơi vào các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2012.

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc