Thuế Hỏi đáp luật thuế

Câu hỏi 753: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

vacpa.org.vn - Thứ ba, 16/08/2011 In bài

Câu hỏi 753:

Bệnh viên tôi ngoài nguồn thu viện phí còn có một số nguồn thu khác: Đào tạo sinh viên, Cho thuê quán bán hàng, dịch vụ cho bệnh nhân theo yêu cầu... tôi muốn hỏi những khoản thu trên ngoài khoản thu viện phí thì phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Có thể cung cấp thêm một số thông tin về hướng dẫn lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp? Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

- Về thuế TNDN:

Đối với các nguồn thu khác ngoài viện phí, bệnh viện bạn phải hạch toán riêng doanh thu và chi phí được trừ liên quan để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp đơn vị bạn không hạch toán được chi phí, điểm b, Điều 1, Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ: 5%;

+ Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%;

+ Đối với hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật): 2%;

Ví dụ: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà 1 năm là 100 triệu đồng, đơn vị không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng  x 5% = 5.000.000 đồng.”

Đơn vị bạn có thể tham khảo thêm Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư 18/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính để biết rõ hơn quy định về việc xác định và kê khai thuế TNDN.

-  Lập báo cáo tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp:

Đơn vị bạn có thể tham khảo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

vacpa.org.vn

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc