Kế toán Hỏi đáp kế toán

Câu hỏi 546: Góp vốn liên doanh bằng Tài sản cố định

vacpa.org.vn - Thứ ba, 05/04/2011 In bài

Câu hỏi 546:

Công ty chúng tôi đang kiểm toán một khách hàng là Công ty Cổ phần A, được thành lập do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Công ty A có TSCĐ là 1 khách sạn được hình thành từ quỹ phúc lợi, nay Công ty A thuê tổ chức định giá lại TSCĐ này để đem đi góp vốn liên doanh. Toàn bộ giá trị của khách sạn được định giá lại, Công ty A đã hạch toán tăng thu nhập khác (TK 711) và nộp thuế TNDN đồng thời ghi tăng TK 222 (góp vốn liên doanh).

Tôi xin hỏi quý Hội, việc Công ty A hạch toán như vậy có đúng không? Hiện tôi chưa thấy có văn bản nào quy định cách hạch toán cho trường hợp như nêu trên. Xin nhờ Quý Hội tư vấn giúp.

Trả lời:

Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp. Đối với Công ty Cổ phần A, được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thì TSCĐ được hình thành từ quỹ phúc lợi đã được bàn giao cho Công ty Cổ phần và phần giá trị còn lại của TSCĐ được theo dõi trên tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ. Theo đó, khi đánh giá lại TSCĐ để đem đi góp vốn liên doanh, việc tăng, giảm giá trị TSCĐ được hình thành từ quỹ phúc lợi được theo dõi ở tài khoản 3353 và trình tự hạch toán như sau:


-          Phản ánh giảm TSCĐ để đem đi góp vốn liên doanh, liên kết:

Nợ TK 222 hoặc 223: theo giá trị còn lại

Nợ TK 214:                        theo số khấu hao lũy kế

            Có TK 211:             theo nguyên giá

-          Phản ánh phần giá trị tăng thêm do đánh giá lại:

Nợ TK 222 hoặc 223: theo giá trị tăng thêm do đánh giá lại

            Có TK 3533: theo giá trị tăng thêm do đánh giá lại

-          Phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (nếu có) liên quan đến việc đánh giá tăng TSCĐ để đem góp vốn liên doanh thì ghi:

Nợ TK 3533: Số thuế phải nộp

            Có TK 3334: Số thuế phải nộp
 

vacpa.org.vn

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc