Tin học Excel và kế toán

Các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel

Thứ năm, 12/05/2011 In bài

Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel.

Các hàm thường dùng trong Excel kế toán:

- Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

      - If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

      - Sumif(range,criteria,[sum_range]) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

      - And( logical1,[logical2],…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

        Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

      - Or( logical1,[logical2],…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

        Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

        Các bạn có thể tham khảo Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo Hình thức kế toán Nhật ký chung tại phần Tài liệu văn bản.

        Các bạn cũng có thể cùng chúng tôi hoàn chỉnh những Hàm trong Excel thường dùng trong kế toán bằng chức năng Comment phía dưới bài viết. Cám ơn các bạn!

Ý kiến bạn đọc (3)

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc